MGC Servis

Naše služby

  • Elektrické spotrebiče / plynové spotrebiče
Opravujeme všetky druhy domácich a profesionálnych spotrebičov.
 
Poskytujeme servis na elektrické a plynové spotrebiče bez ohľadu na to či bolo zariadenie už predtým našou firmou opravované
 
Poskytujeme revízie elektrospotrebičov
 
  • Gastronomické zariadenie
Opravujeme všetky druhy gastronomických zariadení ( aj v domácnostiach )
 
Poskytujeme dlhodobý servis a pravidelnú servisnú kontrolu na gastrozariadeniach
 
Poskytujeme revízie elektrických spotrebičov a elekrických rozvodov našim revíznym technikom
 
  • Ďalšie služby

Odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízie ) elektrických zariadeí (elektrické spotrebiče a inštalácie) revíznym technikom

Profesionálne zariaďovanie profesionálnych kuchýň pre reštaurácie a veľkokuchyňe
 
Odborné zapojenie plynových a elektrických spotrebičov s poskytnutím potvrdenia
 
Odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízie ) plynových zariadení a plynového rozvodu.
 
Zabezpečenie a predaj náhradných dielov do elektrických a plynových spotrebičov a gastrozariadení
 
Predaj čistiacich prostriedkov do gastrozariadení a príslušenstva